I Schanzenviertel på Eimsbütteler Chaussee 86 finner du den skandinaviske barnehagen i Hamburg. Det er en unik barnehage med skandinavisk pedagogikk, tradisjoner og skandinavisk personale. Her er barn mellom 1 og 6 år velkomne til å leke og lære under pedagogisk veiledning. Hverdagen i barnehagen er preget av mange utendørsaktiviteter og det legges stor vekt på musikk og andre skapende aktiviteter.

I vår barnehagen går den skandinaviske og den tyske kulturen hånd i hånd.
Barna lærer å se og forstår det landet de bor i samtidig som vi tar høyde for den skandinaviske tradisjonen og kulturen.

Barnehagen er politisk og religiøst uavhengig og drives som et foreldre kooperativ.

Barnehagen er åpen mellom kl. 08.00 og 16.00.

For mer informasjon ring 040-24 18 32 84

Det er lettest å få tak i oss mellom kl. 08.00-09.00.

Velkommen til oss!

I vår børnehave går den skandinaviske og tysk 
kultur hånd i hånd.!

Åbningstider 
8.00-16.00

Kontakt:
+49 40 24 18 32 84

Adresse:
Eimsbütteler Chaussee 86
202 59 Hamburg